Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas Carta al president de la Generalitat

Para: Personal d'Administració i Serveis Funcionari

Benvolgut Sr. Mas,
El signants som funcionaris del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Properament patirem les retallades de vostès més les que pugui fer el govern estatal del PP.
I a més, en el nostre cas hem començat també a patir ja les pròpies de la UPC, degut al gran dèficit generat pel que creiem ha estat una mala gestió dels seus màxims responsables.
Li presentem aquesta taula amb alguns dels sous que està cobrant personal eventual i de confiança de l’actual equip gerencial de la UPC. L’equip rectoral va fer públiques aquestes retribucions arrel del contenciós que va interposar la Junta del PASFuncionari.

Gerent/a--------------------------------------- 110.000,00
Vicegerent/a Personal, Organització i SI---------99.000,00
Vicegerent/a Docència, recerca i Serv. Univ.-----99.000,00
Vicegerent/a Economia i Patrimoni----------------99.000,00
Dtor/a Àrea de Planificació, Aval. I Qualitat----88.000,00
Director/a Àrea de Serveis Universitaris --------88.000,00
Director/a Àrea de recerca-----------------------88.000,00
Director/a Àrea de Docència----------------------88.000,00
Director/a Àrea Sistemes d'Informació------------88.000,00
Director/a Àrea Organització---------------------88.000,00
Dtor/a Àrea de Relacions Institucionals i Com.---88.000,00
Director/a Àrea Serveis Jurídics-----------------88.000,00
Dtor/a Àrea de Relacions Institucionals i Com.---88.000,00
Cap Àrea de Relacions Institucionals i Com.------70.400,00
TOTAL-----------------------------------------1.269.400,00
A més, el rector de la UPC manté una estructura de nombrosos càrrecs acadèmics i de gestió, les retribucions dels quals desconeixem.
La direcció de la UPC no preveu cap rebaixa de càrrecs ni de les seves retribucions.
Cal sumar a aquests sous, el de les persones que deixen aquests càrrecs i que acostumen a ser destinades a altres llocs (sense tornar al seu lloc de treball com marca la llei i/o sense concursos), mantenint EL MATEIX SOU O SIMILAR.
Senyor Mas, li demanem que sigui valent i:
- ATURI JA MATEIX AQUEST DISPENDI INJUSTIFICAT I INSOSTENIBLE PER A UNA UNIVERSITAT PÚBLICA I, SI CAL, DEPURI RESPONSABILITATS.
- LIMITI PER NORMATIVA LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA, I EL SEU NOMBRE.
Li informem que enviem aquesta carta a tots els mitjans de comunicació.
Atentament,


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
591 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.