Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas per la revisió del Pla d’estudis del Grau de Psicologia

Para: UOC

La conversió de la llicenciatura de psicologia a grau ha suposat la inclusió de nombroses assignatures de 3 crèdits (24 de les 43 Obligatòries; 25 de les 28 Optatives).

Cap altre grau de la UOC té una quantitat semblant d’assignatures de 3 crèdits. Cap altra universitat –ja sigui presencial o a distància- inclou assignatures de 3 crèdits en psicologia. Això suposa que el nostre grau té de 13 a 15 assignatures més que els altres graus de la nostra universitat.

En algunes (o bastants) d’aquestes assignatures de 3 crèdits, considerem que no són proporcionals les hores de dedicació amb els crèdits associats a elles, és a dir, no suposen la meitat de treball que les assignatures de 6 crèdits (meitat d’apunts, PACs, etc.)

Algunes de les assignatures que es cursen en el nostre grau es donen també a d’altres. A Relacions laborals es dóna Mètodes d’investigació qualitativa, Sociopsicologia del treball i Psicologia de les organitzacions; en el grau d’Educació social es dóna Introducció a les ciències socials.

Totes elles suposen 6 crèdits en aquests graus i 3 en el nostre. No s’ha pogut comprovar la càrrega real de treball de totes aquestes assignatures ja que encara no han estat ofertades. Tot i això, sí s’ha constatat que l’assignatura Introducció a les ciències socials té idèntics apunts (com també les altres citades), mateix nombre de PACs i similar examen al nostre grau.

Demanem un tracte similar al que tenen els altres graus de la UOC.

Demanem la revisió de les irregularitats detectades en el creditatge d’assignatures.¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
992 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.