Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas Non a un campo de golf no monte Siradella

Para: Xunta de Galicia, Concello de O Grove

A Plataforma Veciñal contra o Campo de Golf na Siradella, a Asociación Cultural Figheira do Meco e o Colectivo Ecoloxista do Salnés organizamos esta recollida de sinaturas contra a instalación dun campo de golf na ladeira sur do Monte Feáns.
O obxectivo é entregalas ante a Xunta e o Concello de O Grove.

A instalación dun campo de golf traería asociado os seguintes estragos ambientais:
- Alteración da topografía e características do solo dunar. Afección a un medio tan singular como a duna rampante
- Impacto paisaxístico, afectando a unha das mellores vistas naturais das Rías Baixas (dende a Siradella e a Lanzada).
- Forte consumo de auga, contaminación de aire, solo e augas por emprego de pesticidas.
- Perda de vexetación autóctona, causando que sube en dirección á Siradella, con plantas de grande valor biolóxico.
- Perda de hábitats de fauna autóctona protexida. Na zona vive o sapo de esporóns (Pelobates cultripes).

Deste xeito, a instalación de dito campo incumpriría a Lei 42/07 do patrimonio natural e da biodiversidade:
- (art. 76.a) “a utilización de produtos químicos (...) que alteren as condicións dos ecosistemas con dano para os valores contidos”
- (art. 76.g) “a alteración das condicións dun espazo protexido, ou dos produtos propios del mediante ocupación, roturación, corta, arranque ou outras
accións”.
- (art.76.i) “... a produción de impactos paisaxísticos sensibles nos espazos naturais protexidos”.

Por todo isto, os abaixo asinantes rexeitamos a instalación dun campo de golf no contorno dos montes Siradella e Feáns.
Así mesmo, discrepamos das “previsións” económicas e de emprego aducidas polos promotores, e rexeitamos calquera operación
de especulación urbanística que se poida agochar ou amparar baixo este proxecto.


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
1.100 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.