Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas Protesta contra o Plan Abalar

Para: Conselleiro de Educación da Xunta de Galicia

nos centros de Educación Primaria e Secundaria de Galicia estase a producir un intenso debate arredor do plan Abalar, debate que arroxa unha potente visión do desagrado que existe na comunidade educativa.
A entrada da informática nas aulas é un obxectivo desexable e irrenunciable do sistema educativo mais non se pode perseguir sen unha estratexia axeitada. Non é serio pretender formar a todo o profesorado que traballa en 5º de Primaria e en 1º de Secundaria en tan só 50 horas e a marchas forzadas. Noutras comunidades autónomas lévase traballando isto dende hai, cando menos, catro anos. Os resultados, como ben sabe, non están a ser bos o que é terriblemente frustrante para un colectivo de persoas celosas do seu traballo, que desexan facer as cousas ben.
Semella que o único que interesa é que o profesorado “pase traballo”, independentemente de que este sexa ou non produtivo. Como se explica logo que se nos obrigue a elaborar prolixas programacións anuais e, no medio do curso, se nos obrigue a non respectar nin de lonxe o que nelas establecemos ao comezo do curso? Non é serio propoñer unha nova filosofía de traballo para o alumnado e tratar o profesorado como un simple convidado de pedra.
Hai poucos días que estas cuestións apareceron na prensa de maneira discreta, ao contrario de como se anunciou a chegada aos centros dos ordenadores do alumnado. Bóteselle unha ollada a Xornal de Galicia 13/I/2011 ou, algo máis tarde, a La Voz de Galicia do 17/I/2011.
Por todo isto queremos que se reconsidere o proxecto Abalar e se teñan en conta as seguintes cuestións (son apenas un extracto de outras moitas cousas importantes):
atrasar un curso a posta en marcha deste proxecto (cousa que de facto xa se está a facer).
flexibilidade para realizar a formación; xa é penoso térmonos que formar no tempo libre e nas fins de semana ou vacacións, para térmolo que facer nunhas datas e a unhas horas impostas, sen posibilidade de modificación e so pena de expediente disciplinario.
unha formación integral común para todos os implicados no Abalar, e non depender do grao de implicación e/ou formación do profesor ou profesora escollido en cada centro. Os nosos compañeiros e compañeiras non poden cargar sobre as súas costas a responsabilidade de darlle entrada á Escola 2.0 en Galicia.
que cada profesor dispoña dun ordenador a tempo completo para poder chegar á aula e ter algo que explicar a través das ferramentas informáticas. Aínda que moita xente non o crea, as sesións docentes cómpre preparalas e, na inmensa maioría dos casos, isto faise na casa. Teremos que preparar unha clase no momento de implementar a propia clase?
que os equipos, por suposto, estean en lingua galega. É penoso que nin o sistema operativo nin ningunha aplicación dos equipos mercados e distribuídos pola Xunta de Galicia para os centros educativos dela dependentes, non se poidan utilizar en galego!
Pedimos ben pouco; tan só respecto á nosa profesión. A filosofía Abalar é encomiable mais o xeito de levala adiante é desprezable porque cifra o seu interese unicamente nun obxecto do proceso: os equipos informáticos os cales, como todos sabemos, dan moi ben nas fotos. A parte de ordenación, formación e creación de protocolos descárgase completamente no profesorado cun cargo de cero euros (0€!!) no orzamento xeral do proxecto. Non pedimos diñeiro, pedimos respecto e seriedade; as novas xeracións de galegos e galegas esíxennolo.


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
274 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.