Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas REFUNDACION CAIXA DE AFORROS MUNICIPAL

Para: ALCALDE DE VIGO

A o Sr. Alcalde de Vigo, como presidente da CORPORACIÓN MUNICIPAL:
O próximo día 17 de Xuño cúmprese o 131 aniversario da aprobación por ese Excmo. Concello dos estatutos da "CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE VIGO", creada por ese concello, baixo a súa PROTECCIÓN e GARANTÍA.
A historia da nosa Caixa está a piques de rematar da peor maneira, que é a súa desaparición total, xa que un BANCO xamais será unha CAIXA DE AFORROS.
Paréceme que non é preciso entrar en detalles respecto das consecuencias que dita perda supoñen, xa que son dabondo coñecidos, e suporía iniciar unha discusión sobre as complexas causas do ocorrido, (aínda non debatidas) xa que non é ese motivo deste escrito.
Pero si me parece oportuno propor que, por parte dese concello, aprovéitese a efemérides para facer unha homenaxe os persoeiros que a fixeron posible, así como unha revisión das causas que consumaron o fracaso, das que todos, dalgunha maneira, somos responsables.
E para que?... Parece evidente que as razóns, son obvias, pero eu quero engadir unha máis:
Ao longo da historia, é necesario recoller as boas experiencias, para aprender a planificar o futuro. As situacions económicas e sociais que xustificaron a creación da Caixa de Aforros naquel intre, persisten no presente.
Así pois, Por que non tentalo de novo?...
Posto que nos deixaron sen a nosa CAV, veño propor que a Corporación Municipal de Vigo inclúa nos seus debates a creación dunha comisión que estude e valore as posibilidades de constituír unha nova Caixa Municipal.
E non o fago desde unha perspectiva localista, pois penso que o mesmo exemplo pódese aplicar noutras cidades galegas.
A eficacia da estratexia das finanzas xestionadas desde unha planificación global, estaría garantida si se recuperase tamén a FEDERACIÓN DE CAIXAS GALEGAS, en colaboración coa Xunta, así como A CONFEDERACIÓN DE CAIXAS ESPAÑOLAS (Que ata fai pouco, representaban mais do 50% dos recursos financeiros do pais).


Vigo, 3 Maio 2011


Versión en castellano.
Al Sr. Alcalde de Vigo, como presidente de la CORPORACIÓN MUNICIPAL,
El próximo día 17 de Junio se cumple el 131 aniversario de la aprobación de los estatutos de la "CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE VIGO", creada por ese ayuntamiento, bajo su PROTECCIÓN y GARANTÍA.
La historia de nuestra Caja está a punto de rematar de la peor manera, que es su desaparición total, ya que un BANCO jamás será una CAJA DE AHORROS.
Me parece que no es preciso entrar en detalles respeto de las consecuencias que dicta pérdida suponen, ya que son de sobra conocidos, y supondría iniciar una discusión sobre las complejas causas de lo ocurrido, (aun no debatidas) ya que no es ese motivo de este escrito.
Pero sí me parece oportuno proponer que, por parte de esa corporación municipal, se aproveche la efemérides para hacer un homenaje a las figuras que la hicieron posible, así como una revisión de las causas por las que ha fracasado, de las que todos, de alguna manera, somos responsables.
Y para que?... Parece evidente que las razones, son obvias, pero yo quiero añadir una más:
A lo largo de la historia, es necesario recoger las buenas experiencias, para aprender a planificar el futuro. Las situaciones económicas y sociales que justificaron la creación de la Caja de Ahorros en aquel momento, persisten en el presente.
Así pues, Por qué no intentarlo de nuevo?...
Puesto que nos dejaron sin nuestra CAV, vengo a proponer que esa Corporación Municipal de Vigo incluya en sus debates la creación de una comisión que estudie y valore las posibilidades de constituir una nueva Caja Municipal.
Y no lo hago desde una perspectiva localista, pues pienso que el mismo ejemplo se puede aplicar en otras ciudades gallegas.
La eficacia de la estrategia de las finanzas gestionadas desde una planificación global, estaría garantizada sí se recuperara también la FEDERACIÓN DE CAJAS GALLEGAS, en colaboración con la Xunta, así como La CONFEDERACIÓN DE CAJAS ESPAÑOLAS (Que hasta hace poco, representaban a más del 50% de los recursos financieros del país).


Vigo, 3 Mayo 2011


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
107 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.