Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Per un Marta Mata de qualitat, canvi de direcció JA !! ( El Vendrell)

Para: Pares i mares d´alumnes i mestres implicats (actuals i antics)

Som un grup de pares i mares de l’escola Marta Mata del Vendrell, molt implicats en l’educació dels nostres fills i filles. Ja fa molt de temps que estem preocupats per la gestió que s’està fent al centre, i l’efecte perjudicial que pot tenir en l’educació i desenvolupament dels nostres fills i filles.
Tot seguit exposem els motius pels que estem descontents amb la Direcció del centre:

1- No entenem el que motiva l’elevada rotació de mestres que hi ha a l’escola i tampoc no rebem cap explicació raonable al respecte

2- Som una Comunitat d’Aprenentatge, però el que comporta aquest model no s’està complint i ja fa molt de temps que no somiem

3- Les moltes propostes fetes per les famílies són ignorades per part de Direcció

Per aquests motius, dirigim aquest escrit al Departament d’Ensenyament i sol·licitem un canvi de Direcció, per tal d’aconseguir-ne una de nova que es preocupi més, per una banda, pel desenvolupament i educació dels nostres infants, i de l’altra, que afavoreixi la participació i comunicació amb les famílies i mestres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som famílies amb una elevada consciència participativa en el procés educatiu
dels nostres fills i filles. Amb el següent escrit volem manifestar la nostra
disconformitat amb la gestió de l'Escola Marta Mata del Vendrell per part de
Direcció. Tot seguit exposem els motius del nostre descontent.
Una de les nostres principals preocupacions és l’elevada rotació del personal
docent que hi ha a l’escola, la gran majoria dels mestres ens demostren, dia a
dia, que podem confiar en ells part de l'educació dels nostres fills i filles, i ens
fan sentir que estan en bones mans.
Partim de la idea que "els únics que poden fer una bona escola són els
mestres", tal i com Francesco Tonucci comenta. Per tant, el fet que no hi hagi
un equip de mestres estable perjudica el benestar dels infants i l'èxit educatiu.
És per això que volem, d’una banda, que s’investiguin les raons que motiven a
molts dels mestres a marxar de la nostra escola, i de l’altra, volem saber quins
criteris fonamenten la no continuïtat de mestres i la incorporació de nous.
Intuïm que s'està fent un abús de poder per part de la Direcció i tenim la
sensació que aquesta es basa en afinitats personals més que no pas en
principis pedagògics, sovint sense tenir en compte les necessitats dels infants i
de les famílies.
A més, moltes mares i pares vam escollir aquesta escola per ser Comunitat
d'Aprenentatge. Segons el Departament d'Ensenyament és un model de centre
inclusiu i acollidor que pretén la transformació global del centre, vinculant el
professorat, les famílies i els agents educatius del territori amb accions
adreçades a l'assoliment de l'èxit educatiu de tot l'alumnat i la superació dels
conflictes.
Després dels anys que portem al centre podem afirmar que de “Comunitat
d'Aprenentatge” n’hi ha ben poca. Entenem que aquest model no es redueix a
la participació de les famílies en activitats puntuals, com els grups interactius,
sinó que es tracta que hi hagi un diàleg igualitari entre els diferents agents
implicats en l’educació, i que es tinguin en compte les aportacions i les
decisions en funció de la validesa dels arguments i no des de criteris imposats. Cal dir que moltes propostes plantejades per part de les famílies no es tenen
en compte per part de la Direcció. Ens sentim ignorats. És per això, que les
mares i pares estem desmotivats i cada vegada costa més trobar voluntaris
per col·laborar i participar en activitats plantejades pel centre, com per
exemple acompanyaments a excursions.
Com a adults tenim la responsabilitat d’educar en valors els més petits i de
promoure una ciutadania activa. Hem d’evitar una actitud conformista i
esforçar-nos, entre tots i totes, per aconseguir l’escola que volem, una escola
de qualitat amb la implicació de tota la comunitat educativa, principalment de
les famílies, docents i equip directiu.

A l’Escola Marta Mata una de les coses que s’hauria de fer periòdicament és
“somiar”, tot i que ja no recordem l’última vegada que ho vam fer. Ara mateix
tenim somnis: volem una escola on es pugui dialogar, hi hagi voluntat per
establir una relació de complicitat amb les famílies i es tinguin en compte les
seves propostes, es generi proximitat, on els mestres tinguin continuïtat, regni
un ambient de treball harmònic, les decisions i accions que es duguin a terme
es basin pensant en els infants i hi hagi interès per les necessitats dels nens i
nenes...

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les famílies volem que es tingui en
compte un canvi de direcció del centre, pel benefici dels nens i nenes, pel bon
funcionament de l’escola i per afavorir la comunicació amb les famílies, perquè
l’escola l’hauríem de construir conjuntament tal i com diu l’eslògan de l’escola:
“entre tots i totes fem el camí de l’aprenentatge”. I d’aquesta manera, de ben
segur, farà millorar el clima al centre i l’èxit escolar dels nostres infants.

Aquest escrit l'acompanyem de les signatures de mares i pares de l'escola que
estan d'acord amb el contingut exposat i volen demostrar que hi ha un
malestar general que els preocupa. Malestar que, d’altra banda, es prolonga en
el temps.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recordi que la signatura ha de ser confirmada per correu electrònic. Una vegada signi la petició rebera un correu de confirmació.
¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
113 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.