Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Apoio que a LAREIRA DA ALÉN sexa decrarada de UTILIDADE PÚBLICA

Para: Xunta de Galicia - Conselleria de Administracións Públicas e Xustiza

As asociacións que desenvolvan maioritariamente as súas funcións en Galicia, que se atopen inscritas nun rexistro de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia e que teñan súa sede no territorio desta Comunidade e reúnan os requisitos previstos na normativa vixente, teñen dereito a SOLICITAR A DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA.
Os requisitos para solicitar a DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA están regulados no artigo 32 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e concrétanse nos seguintes:
• Que os seus fins estatutarios tendan a promover o interese xeral.
• Que a súa actividade non estea restrinxida a beneficiar exclusivamente aos seus asociados.
• Que os cargos directivos non perciban retribucións ou, de facelo, que estes non o sexan con cargo a fondos ou subvencións públicas.
• Suficiencia dos medios materiais e persoais.
• Inscrición no rexistro respectivo cunha antigüidade mínima de 2 anos.
A DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA corresponde á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Como queira que a LAREIRA DA ALÉN, CLUBE GASTRONÓMICO cumple todos os requisitos, a Directiva decidiu iniciar o proceso de elaboración da Documentación esixida para presentar a solicitude de que se RECOÑEZA e DECLARE como entidade de UTILIDADE PÚBLICA.
Mediante esta recollida de sinaturas, @ ASINANTE expresa o seu apoio expreso a que se lle recoñeza a condición de ASOCIACIÓN de UTILIDADE PÚBLICA.


¿Cuál es su opinión?
Apoio que a LAREIRA DA ALÉN sexa decrarada de UTILIDADE PÚBLICA, para Xunta de Galicia - Conselleria de Administracións Públicas e Xustiza fue creada por: Lareira da Alen Clube Gastronomico.
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
88 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.