Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas Demanem als membres del Consell de Govern de la UPC

Para: Consell de Govern de la UPC

AL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC

Els sota-signants, treballadors i treballadores de la Universitat Politècnica de Catalunya, demanem als membres del Consell de Govern de la UPC que incloguin en l'ordre del dia del Consell extraordinari del 22 de juny, per tal de ser debatuts i votats pels seus membres, els següents CRITERIS GENERALS DE LES MESURES DE CONTENCIÓ I PROPOSTES DE MILLORA DE LA GESTIÓ I LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC.

CRITERIS GENERALS DE LES MESURES DE CONTENCIÓ:

• Manteniment de tots els llocs de treball i no increment dels càrrecs de confiança.
• Totes les mesures de contenció i la seva informació han de ser públiques i quantificades.
• Informar i negociar amb els legals representants dels treballadors les mesures que afectin a condicions de treball.
• Les mesures de contenció seran temporals, i establiran terminis i mecanismes de retorn a la situació anterior.
• Totes les partides del pressupost seran reduïdes proporcionalment. Solament en casos excepcionals i justificats es conservarà el mateix import o superior.
• El tractament de les "irregularitats" detectades en informes de la Sindicatura de comptes serà igual per a tots.
• Publicació de tots els càrrecs de confiança amb indicació de les retribucions o complements que percep i acords en què es fonamenta.

PROPOSTES DE MILLORA DE LA GESTIÓ I LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC:

La proposta de Junta i Comitè és la creació d’una comissió mixta formada per la direcció de la Universitat i els òrgans de representació dels treballadors on consensuar les propostes aportades.


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
383 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.