Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas En defensa de los medios públicos y por el mantenimiento de Ràdio L'Hospitalet

Para: Alcaldía Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

Nosaltres, treballadors dels mitjans de comunicació públics de L’Hospitalet signants d’aquest manifest, reclamem el manteniment de les emissions de Ràdio L’Hospitalet.

PERQUÈ creiem que la ciutat de L’Hospitalet necessita aquest mitjà de comunicació per vehicular el seu dret a la informació de proximitat i a la participació.

PERQUÈ estem convençuts que Ràdio L’H és necessària per donar veu als seus conveïns i reflectir la pluralitat social, política, cultural i esportiva i en d’altres àmbits de la ciutat.

PERQUÈ creiem en la necessitat d’aprofitar al màxim les oportunitats de difusió de continguts i de interacció amb la ciutadania que avui ens ofereix la tecnologia digital i assumim aquest repte amb entusiasme. Però també creiem que encara avui Ràdio L’H és el mitjà que garanteix millor que el dret a la informació de proximitat sigui universal, a l’abast de tots els ciutadans, sense exclusions ni bretxes.

PERQUÈ mantenim que els formats tradicionals i els moderns son complementaris, mai excloents.

PERQUÈ afirmem, al capdavall, que Ràdio L’H i la resta de mitjans públics de comunicació propis de L’Hospitalet han prestat, presten i han de seguir prestant un servei públic necessari per a la comunitat.

Per tot plegat, apel•lem al govern de la ciutat, als grups municipals i a la resta de partits polítics, a les entitats de tota mena, a les plataformes ciutadanes i a la GENT de L’Hospitalet que doni suport a la seva continuïtat, com a servei públic essencial i com un tret d’identitat d’aquesta ciutat. Els treballadors que la fem possible ens comprometem a continuar treballant amb entusiasme, malgrat les dificultats econòmiques, per donar veus als hospitalencs i les hospitalenques i per informar de tot allò que passa a la ciutat i que ens toca de més a prop.

SÍ AL MANTENIMENT DE RÀDIO L’HOSPITALET !!!


Nosotros, trabajadores de los medios de comunicación públicos de L’Hospitalet firmantes de este manifiesto, reclamamos el mantenimiento de les emisiones de Ràdio L’Hospitalet:

PORQUE creemos que la ciudad de L’Hospitalet necesita este medio de comunicación público para vehicular su derecho a la información de proximidad y a la participación.

PORQUE estamos convencidos de que Ràdio L’H es necesaria para dar voz a sus convecinos y reflejar la pluralidad social, política, cultural, deportiva y en otros ámbitos de la ciudad.

PORQUE creemos en la necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades de difusión de contenidos e interacción con la ciudadanía que hoy nos ofrece la tecnología digital y asumimos ese reto con entusiasmo. Pero creemos también que todavía hoy Ràdio L’H es el medio que mejor garantiza que el derecho a la información de proximidad sea universal, al alcance de todos los ciudadanos, sin exclusiones ni brechas.

PORQUE sostenemos que los formatos tradicionales y los modernos son complementarios, nunca excluyentes.

PORQUE afirmamos, en definitiva, que Ràdio L’H y los demás medios públicos de comunicación propios de L’Hospitalet han prestado, prestan y deben seguir prestando un servicio público necesario para la comunidad.

Por todo ello, apelamos al gobierno de la ciudad, a los grupos municipales y resto de partidos políticos, a las entidades de todo tipo, a las plataformas ciudadanas y a la GENTE de L'Hospitalet que apoye la continuidad de Ràdio L'H, como un servicio público esencial y como una seña de identidad de esta ciudad. Los trabajadores que la hacemos posible nos comprometemos a continuar trabajando con entusiasmo, a pesar de las dificultades económicas, para dar voz a los y las hospitalenses y para informar sobre lo que sucede en la ciudad y que nos toca más de cerca.

¡¡¡ SÍ AL MANTENIMENT DE RÀDIO L’HOSPITALET !!!
¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
847 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.